Kontexty klinické kineziologie III.

Zdravotně sociální fakulta JU v Č. Budějovicích a Česká kineziologická společnost pořádají 9. 4. 2016 od 9.00 do 17.00 hod. odbornou konferenci pro fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře, studenty a další odbornou veřejnost na téma: „Sám sobě fyzioterapeutem“. Konference bude probíhat v budově ZSF JU „Uran“ - posluchárna „A“, Boreckého 1167/27 v Českých Budějovicích.

Pozvanými přednášejícími jsou doc. MUDr. František Véle, CSc., Bc. Clara-Marie Helena Lewitová, Mgr. Martina Kaucká a Stuart Robertson, MSc., BSc.

Bližší informace na stránkách:

http://www.zsf.jcu.cz/cs/ustavy/ustav-fyzioterapie-a-vybranych-medicinskych-oboru/konference-kontexty-klinicke-kineziologie-iii 

 

VI. absolventská konference KFT FTK UP Olomouc

17.-18.6.2016 spolupořádá Česká kineziologická společnost VI. absolventskou konferenci KFT FTK UP Olomouc, která proběhne v prostorách FTK UP v Olomouci.

Podtitul konference: "Das Neuron - setkání absolventů nejen po 20 letech" poukazuje na 25. výročí založení Fakulty tělesné kultury a na uplynutí již 20 let od absolutoria studentů oboru fyzioterapie na FTK UP.

Bližší informace na webové stránce:

http://www.fyzioedu.cz/konference/index_konference.htm