VI. absolventská konference KFT FTK UP Olomouc

17.-18.6.2016 spolupořádá Česká kineziologická společnost VI. absolventskou konferenci KFT FTK UP Olomouc, která proběhne v prostorách FTK UP v Olomouci.

Podtitul konference: "Das Neuron - setkání absolventů nejen po 20 letech" poukazuje na 25. výročí založení Fakulty tělesné kultury a na uplynutí již 20 let od absolutoria studentů oboru fyzioterapie na FTK UP.

Bližší informace na webové stránce:

http://www.fyzioedu.cz/konference/index_konference.htm

Program konference:

VI. AK KFT FTK UP


Česká kineziologická společnost

Česká kineziologická společnost je nezávislá, dobrovolná a výběrová organizace, která sdružuje odborníky z různých oblastí na základě široce koncipovaného vědního oboru kineziologie. Cílem společnosti je napomáhat rozvoji jednotlivých oborů vědy se vztahem ke kineziologii a přispívat k jejich vzájemnému propojení a koordinaci.