VI. absolventská konference KFT FTK UP Olomouc

17.-18.6.2016 spolupořádá Česká kineziologická společnost VI. absolventskou konferenci KFT FTK UP Olomouc, která proběhne v prostorách FTK UP v Olomouci.

Podtitul konference: "Das Neuron - setkání absolventů nejen po 20 letech" poukazuje na 25. výročí založení Fakulty tělesné kultury a na uplynutí již 20 let od absolutoria studentů oboru fyzioterapie na FTK UP.

Bližší informace na webové stránce:

http://www.fyzioedu.cz/konference/index_konference.htm

Program konference:

VI. AK KFT FTK UP


Členství a dokumenty

Kdo se může stát členem České kineziologické společnosti

Řádným členem ČKS se může stát každý občan s dokončeným vysokoškolským vzděláním (Ing., Mgr., MUDr.), který má vážný zájem o vědecké bádání v oblasti kineziologie. Členství není vázáno na státníobčanství České republiky. Mimořádným členem společnosti se může stát každý další občan (viz Stanovy ČKS, článek 5). Roční výše členských příspěvků byla stanovena na 200 Kč.

Dokumenty a normy

Stanovy České kineziologické společnosti

Přihláška